Home » Vaccinatie
Close Mobile Navigation

Ik wil me laten vaccineren,
en nu?


Voor meisjes

Voor jongens

Bepaalde HPV-gerelateerde kankers en genitale wratten treffen naast meisjes ook jongens. De aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad bevestigen het belang om beide geslachten te vaccineren.1

In Vlaanderen kunnen meisjes en jongens op 3 manieren gevaccineerd worden:8


Afhankelijk van bij welk ziekenfonds je aangesloten bent is er mogelijks een bijkomende jaarlijkse financiële bijdrage voorzien inzake vaccinatie.


Er zijn 2 vaccins beschikbaar die verschillen in functie van het aantal HPV-types waartegen ze bescherming bieden:HPV-vaccinatie wordt, afhankelijk van de leeftijd op het moment van de eerste dosis, via 2 of 3 inspuitingen toegediend in de bovenarm. Het 9-valent vaccin beschermt tot 90% tegen genitale wratten.

HPV-vaccinatie wordt algemeen goed verdragen, de bijwerkingen die het vaakst worden waargenomen zijn lichte pijn en irritatie op de toedieningsplaats en hoofdpijn. Sowieso is het aan te raden om de bijsluiter van het toegediend vaccin te lezen om eventuele contra-indicaties of bijwerkingen te kennen.


Raadpleeg uw arts of apotheker indien u meer informatie wenst over HPV en vaccinatie.


*Raadpleeg de prijs van HPV-vaccinatie via deze link: https://www.bcfi.be/nl/chapters/13?frag=11460&trade_family=32961


DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties:

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. de Sanjosé S. et al. The natural history of human papillomavirus infection. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018;47:2-13.

7. Domus Medica. Cervixkankerscreening – data on file.

8. Zorg en Gezondheid: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-hpv. Last access: 08/2022.
Deze website is bedoeld om u te informeren over het humaan papillomavirus. Raadpleeg uw arts of apotheker indien u meer informatie wenst.

© MSD Belgium BV
Vorstlaan 25
B-1170 Brussel
© Copyright 2023, all rights reserved

BE-NON-01400
Date of last revision: 05/2023