Ik wil me laten vaccineren,
en nu ? 1, 7, 9

In Vlaanderen kunnen meisjes op 3 manieren gevaccineerd worden:

  • Gratis verkrijgbaar in het 1ste middelbaar via vaccinatie op school of bij een arts naar keuze.

  • Gedeeltelijk terugbetaald (prijs derdebetalersregeling: 12,10€/spuit) voor meisjes van 12 tot en met 18 jaar. Daarnaast is er ook een deel van de kost van de raadpleging bij de arts die het vaccin toedient.

  • Vanaf de leeftijd van 19 jaar kunnen meisjes ook gevaccineerd worden maar is er geen terugbetaling en zijn de prijzen per spuit als volgt: 2-valent vaccin = 69,58€; 9-valent vaccin = 135,40€.

Bepaalde HPV-gerelateerde kankers en genitale wratten treffen ook jongens. De aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad bevestigen het belang om ook de jongens te vaccineren.

In Vlaanderen kunnen jongens op 2 manieren gevaccineerd worden:

  • Gratis in het 1ste middelbaar via vaccinatie op school of bij een arts naar keuze.

  • Buiten de schoolvaccinatie kunnen de jongens ook gevaccineerd worden, maar er is momenteel nog geen terugbetaling. De prijzen per spuit zijn als volgt: 2-valent vaccin = 69,58€; 9-valent vaccin = 135,40€.

Afhankelijk van bij welk ziekenfonds je aangesloten bent is er mogelijks een bijkomende jaarlijkse financiële bijdrage voorzien inzake vaccinatie.

Er zijn 2 vaccins beschikbaar die verschillen in functie van het aantal HPV-types waartegen ze bescherming bieden:

HPV-vaccinatie wordt, afhankelijk van de leeftijd op het moment van de eerste dosis, via 2 of 3 inspuitingen toegediend in de bovenarm. Het 9-valent vaccin beschermt tot 90% tegen genitale wratten.

HPV-vaccinatie wordt algemeen goed verdragen, de bijwerkingen die het vaakst worden waargenomen zijn lichte pijn en irritatie op de toedieningsplaats en hoofdpijn. Sowieso is het aan te raden om de bijsluiter van het toegediend vaccin te lezen om eventuele contra-indicaties of bijwerkingen te kennen.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien u meer informatie wenst over HPV en vaccinatie.

DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties :

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. Woodman C. et al. The natural history of cervical HPV infection: unresolved issues. Nat Rev Cancer. 2007;7 :11–22.

7. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). HPV-vaccinatie: https://www.bcfi.be/nl/chapters/13?matches=HPV%7CHPV4%7CHPV9&frag=11452. Last access: 02/2021.

8. Domus Medica. Cervixkankerscreening - data on file.

9. Agentschap Zorg en Gezondheid: HPV-vaccinatie ook voor jongens. https://www.zorg-en-gezondheid.be/hpv-vaccinatie-ook-voor-jongens. Last access: 02/2021.

Bienvenue sur hpvinfo.be

Français

Welkom op hpvinfo.be

Nederlands