Hoe bescherm je jezelf tegen
kankers die vermeden kunnen worden ?

Sommige HPV-types kunnen
kanker veroorzaken. 1

HOE KAN JE HEN BESCHERMEN?
Deze website is bedoeld om u te informeren over het humaan papillomavirus. Raadpleeg uw arts of apotheker indien u meer informatie wenst.


van de seksueel actieve bevolking krijgt ooit te maken met een HPV-infectie, waarvan de helft voorkomt in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. 2, 3

Wat is het Humaan PapillomaVirus? 1 - 5

Het humaan papillomavirus (HPV) is een familie van virussen die de huid en de slijmvliezen infecteren.

Ongeveer 12 van deze HPV-types zijn betrokken bij de ontwikkeling van voorlopers van kanker en verschillende vormen van kanker bij vrouwen en mannen.

Welke kankers ? Wat zijn de risicofactoren ? Hoe raak je besmet ?


MEER WETEN

HPV uitgelegd in 90 seconden


van de geïnfecteerde personen elimineert het virus niet op natuurlijke wijze

Wat kunnen de gevolgen zijn voor vrouwen en mannen? 1, 6

Het risico op een HPV-infectie verschilt volgens het HPV-type. Sommige HPV-infecties ontwikkelen langzaam zonder zichtbare of voelbare symptomen.

Een infectie met het Humaan Papillomavirus kan mogelijk ernstige gevolgen hebben.

10% van de infecties wordt niet op natuurlijke wijze geëlimineerd en kunnen zich ontwikkelen tot genitale wratten, voorlopers van kanker en zelfs kankers.

MEER WETENraken ooit besmet

De gebruikelijke beschermingsmiddelen zijn niet voldoende. Wij leggen uit waarom.

MEER WETEN

Ik wil me laten vaccineren, en nu? 1, 7, 9

Een praktische gids, voor meisjes, voor jongens.

MEER WETEN

Hoe kan je HPV opsporen? 1, 8

Om HPV-infecties op te sporen, bestaan er tests die op zoek gaan naar het DNA van HPV-virussen.

Screening wordt sterk aanbevolen voor alle vrouwen van 25 tot 65 jaar.

MEER WETEN

Wat kan je als ouder doen?

Indien je kinderen niet gevaccineerd werden, dan is het belangrijk om samen met je kind HPV-vaccinatie met de arts te bespreken. Bescherm je kinderen en praat er vandaag nog over.

MEER WETEN

DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties :

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. de Sanjosé S. et al. The natural history of human papillomavirus infection. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018;47:2-13.

7. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). HPV-vaccinatie: http://www.bcfi.be/nl/chapters/13?matches=HPV%7CHPV4%7CHPV9&frag=11452. Last access: 08/2021.

8. Domus Medica. Cervixkankerscreening - data on file.

9. Agentschap Zorg en Gezondheid: HPV-vaccinatie ook voor jongens. https://www.zorg-en-gezondheid.be/hpv-vaccinatie-ook-voor-jongens. Last access: 08/2021.

Bienvenue sur hpvinfo.be

Français

Welkom op hpvinfo.be

Nederlands