Heb jij al gepraat met je
kinderen over het Humaan PapillomaVirus?

Sommige HPV-types kunnen
kanker veroorzaken. 1

HOE KAN JE HEN BESCHERMEN?
Deze website is bedoeld om u te informeren over het humaan papillomavirus. Raadpleeg uw arts of apotheker indien u meer informatie wenst.


van de seksueel actieve bevolking krijgt ooit te maken met een HPV-infectie, waarvan de helft voorkomt in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. 2, 3

Wat is het Humaan PapillomaVirus? 1 - 5

Het humaan papillomavirus (HPV) is een familie van virussen die de huid en de slijmvliezen infecteren.

In totaal bestaan er meer dan 200 HPV-types die zowel bij vrouwen als mannen kunnen voorkomen op de inwendige en uitwendige geslachtsdelen, de anusstreek, bepaalde delen van het hoofd en de hals (zoals mond en keel) en dit zowel bij vrouwen als bij mannen.


MEER WETEN

HPV uitgelegd in 90 seconden

Wat kunnen de gevolgen zijn voor vrouwen en mannen? 1, 6

Het risico op een HPV-infectie verschilt volgens het HPV-type. Sommige HPV-infecties ontwikkelen langzaam zonder zichtbare of voelbare symptomen.

Een infectie met het Humaan Papillomavirus kan mogelijk ernstige gevolgen hebben.

1 persoon op de 10 slaagt er niet in om op natuurlijke wijze de infectie te neutraliseren waardoor het virus achter blijft in het organisme. Een HPV-infectie kan genitale wratten, voorlopers van kanker en kanker als gevolg hebben.

MEER WETEN

Hoe kan je jezelf beschermen wetende dat ongeveer 4 personen op de 5 ooit te maken krijgen met een HPV-infectie? 1, 2

Het HPV-virus wordt overgedragen via contact met geïnfecteerd slijmvlies. Concreet betekent dit dat er ook zonder penetratie sprake kan zijn van besmetting.

MEER WETEN

Ik wil me laten vaccineren, en nu? 1, 7, 9

HPV-vaccinatie wordt aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad.

MEER WETEN

Hoe kan je HPV opsporen? 1, 8

Er bestaan tests om HPV op te sporen, waarbij naar het DNA van HPV wordt gezocht. Een positief resultaat betekent echter geenszins dat men al een voorloper van kanker of kanker heeft.

MEER WETEN

Wat kan je als ouder doen?

Indien je kinderen niet gevaccineerd werden, dan is het belangrijk om samen met je kind HPV-vaccinatie met de arts te bespreken. Bescherm je kinderen en praat er vandaag nog over.

MEER WETEN

DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties :

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. Woodman C. et al. The natural history of cervical HPV infection: unresolved issues. Nat Rev Cancer. 2007;7 :11–22.

7. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). HPV-vaccinatie: http://www.bcfi.be/nl/chapters/13?matches=HPV%7CHPV4%7CHPV9&frag=11452. Last access: 02/2021.

8. Domus Medica. Cervixkankerscreening - data on file.

9. Agentschap Zorg en Gezondheid: HPV-vaccinatie ook voor jongens. https://www.zorg-en-gezondheid.be/hpv-vaccinatie-ook-voor-jongens. Last access: 02/2021.

Bienvenue sur hpvinfo.be

Français

Welkom op hpvinfo.be

Nederlands