Home » De gevolgen
Close Mobile Navigation

Wat kunnen de gevolgen zijn ?1,6


Het risico op een HPV-infectie
verschilt volgens het HPV-type.

Sommige HPV-infecties ontwikkelen langzaam zonder zichtbare of voelbare symptomen, ze sluimeren in het lichaam of verdwijnen vanzelf.

Sommigen kunnen leiden tot genitale wratten, daarentegen kunnen anderen ook leiden tot voorlopers van kankers en zelfs kankers.


Een HPV-infectie kan ernstige gevolgen hebben.


Ontdek de mogelijke gevolgen:


Humaan papillomavirus en baarmoederhalskanker

De vrouwelijke anatomie en de ontwikkeling van baarmoederhalskanker


In sommige gevallen, namelijk bij besmetting met hoog-risico HPV-types, kunnen er kleine letsels op de baarmoederhals ontstaan. De ernst van deze letsels hangt af van het aantal cellen en de plek waar deze cellen zich op een abnormale manier ontwikkelen in het slijmvlies (geïnfecteerde cellen).

De meeste van deze letsels verdwijnen vanzelf, terwijl anderen stabiel blijven of evolueren tot voorlopers van kanker (afwijkende cellen). Jaarlijks zijn er in België ruim 8.000 vrouwen die dergelijke letsels ontwikkelen, gelukkig zal slechts een klein aantal daarvan zich tijdens een proces van meerdere jaren tot kanker ontwikkelen. Desalniettemin zijn er jaarlijks in België ongeveer 700 vrouwen bij wie er effectief baarmoederhalskanker wordt vastgesteld.

Humaan papillomavirus en andere vormen van kanker

Humaan papillomavirussen kunnen het slijmvlies van de vagina en van de vulva infecteren en letsels veroorzaken die kunnen overgaan tot voorlopers van kanker en ontwikkelen tot vagina- of vulvakanker.

Anus- en peniskanker worden vaak veroorzaakt door een HPV-infectie, maar het betreft hier zeldzamere vormen van kanker.

Recente gegevens tonen aan dat hoofd- en halskanker ook het gevolg kan zijn van een HPV-infectie en wordt overgedragen via orale seksuele contacten bij zowel vrouwen als mannen.

Humaan papillomavirus en genitale wratten

De laag-risico HPV-types kunnen goedaardige, maar daarom niet minder vervelende symptomen veroorzaken zoals genitale wratten.


De tijd die verloopt tussen het moment van de infectie en de zichtbare symptomen van genitale wratten is 6 weken of langer. In functie van de omvang en de ernst kan men overgaan tot medische behandelingen of chirurgische ingrepen die pijnlijk zijn en de terugkeer absoluut niet uitsluiten. In 25 tot 67% van de gevallen komen de wratten binnen de 3 maanden na behandeling terug!

Gelukkig kunnen deze onaangename wratten ook soms spontaan verminderen of verdwijnen.

Jaarlijks zijn er in België ongeveer 18.000 vrouwen en mannen waar er genitale wratten, veroorzaakt door HPV, worden vastgesteld. 90% van de genitale wratten kunnen voorkomen worden door HPV-vaccinatie.


Deze uiterst besmettelijke genitale wratten veroorzaken zowel fysieke als psychologische ongemakken.DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties:

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. de Sanjosé S. et al. The natural history of human papillomavirus infection. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018;47:2-13.

7. Domus Medica. Cervixkankerscreening – data on file.

8. Zorg en Gezondheid: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-hpv. Last access: 08/2022.
Deze website is bedoeld om u te informeren over het humaan papillomavirus. Raadpleeg uw arts of apotheker indien u meer informatie wenst.

© MSD Belgium BV
Vorstlaan 25
B-1170 Brussel
© Copyright 2023, all rights reserved

BE-NON-01400
Date of last revision: 05/2023