Hoe kan je een
HPV-infectie vermijden ? 1

Een condoom biedt geen totale bescherming

Het HPV-virus wordt overgedragen via contact met geïnfecteerd slijmvlies. Concreet betekent dit dat er ook zonder penetratie sprake kan zijn van besmetting.

Het condoom blijft een onmisbaar maar onvolmaakt middel om te beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en een mogelijke zwangerschap.

Beschermen kan via vaccinatie

Net als voor andere virussen (griep, hepatitis B enz.) is vaccinatie een doeltreffend preventiemiddel.

De antilichamen aanwezig in het vaccin zorgen ervoor dat indien een HPV-virus het lichaam binnendringt, het virus vernietigd wordt zodat de infectie zich niet kan ontwikkelen.

Om een optimale bescherming te bieden, mag de gevaccineerde persoon nog niet besmet zijn met het virus. Daarom is het belangrijk om zich op jonge leeftijd te laten vaccineren, nog vóór de 1e seksuele contacten.

Zoals je eerder al kon lezen, krijgt ± 80% van de bevolking ooit te maken met een HPV-infectie, waarvan bijna 90% het virus spontaan zal elimineren.

Als je ooit seksuele contacten hebt gehad, dan loop je het risico om besmet te worden met een HPV-type aanwezig in het vaccin. In dit geval biedt HPV-vaccinatie enkel bescherming tegen de niet verworven HPV-vaccintypes aanwezig in het vaccin. Aarzel niet om vaccinatie met je arts of apotheker te brespeken.

Aarzel niet om uw seksuele partners te vragen of ze gevaccineerd zijn tegen HPV.

DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties :

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. Woodman C. et al. The natural history of cervical HPV infection: unresolved issues. Nat Rev Cancer. 2007;7 :11–22.

7. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). HPV-vaccinatie: http://www.bcfi.be/nl/chapters/13?matches=HPV%7CHPV4%7CHPV9&frag=11452. Last access: 02/2021.

8. Domus Medica. Cervixkankerscreening - data on file.

9. Agentschap Zorg en Gezondheid: HPV-vaccinatie ook voor jongens. https://www.zorg-en-gezondheid.be/hpv-vaccinatie-ook-voor-jongens. Last access: 02/2021.

Bienvenue sur hpvinfo.be

Français

Welkom op hpvinfo.be

Nederlands