Hoe kan je HPV opsporen? 1, 8

Er bestaan tests voor vrouw en man om het HPV-virus op te sporen, waarbij naar het DNA van HPV-virussen wordt gezocht. Een positief resultaat betekent echter geenszins dat men al een voorloper van kanker of kanker heeft! Het duidt enkel op de aanwezigheid van het virus, wat betekent dat men het kan overdragen naar haar of zijn seksuele partners.

In België wordt aan alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar aangeraden om zich regelmatig te laten screenen. Dit standaard uitstrijkje wordt eenmaal om de drie jaar terugbetaald.

van alle gevallen van baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door HPV. Het risico op baarmoederhalskanker kan opgespoord worden via het uitstrijkje. Met een speciaal spateltje of borsteltje zal de arts cellen afschrapen uit het vaginale slijmvlies en de baarmoederhals. Deze worden naar een laboratorium gestuurd waar ze geanalyseerd worden. Screening via een uitstrijkje blijft belangrijk en kan ervoor zorgen dat 60% van de sterfgevallen die veroorzaakt worden door baarmoederhalskanker vermeden wordt.

Screening blijft belangrijk.

DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties :

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. Woodman C. et al. The natural history of cervical HPV infection: unresolved issues. Nat Rev Cancer. 2007;7 :11–22.

7. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). HPV-vaccinatie: http://www.bcfi.be/nl/chapters/13?matches=HPV%7CHPV4%7CHPV9&frag=11452. Last access: 02/2021.

8. Domus Medica. Cervixkankerscreening - data on file.

9. Agentschap Zorg en Gezondheid: HPV-vaccinatie ook voor jongens. https://www.zorg-en-gezondheid.be/hpv-vaccinatie-ook-voor-jongens. Last access: 02/2021.

Bienvenue sur hpvinfo.be

Français

Welkom op hpvinfo.be

Nederlands