Wat kan je als ouder doen?

Goed geïnformeerd zijn is een eerste stap in de
bescherming tegen een HPV-infectie.

Als ouder wil je uiteraard vermijden dat je kinderen ziek worden of een risico lopen om ziek te worden. Hoe meer we weten over de gezondheidsrisico’s die onze kinderen lopen, hoe meer we hen kunnen beschermen.

Naast het risico op zwangerschap bestaat er het risico om een HPV-virus op te lopen tijdens de eerste seksuele contacten, zelfs als er geen sprake is van penetratie.


Hoe kan je je kinderen beschermen?

Het is van groot belang dat je als ouder met je kinderen kan praten over seksualiteit en de mogelijke gevolgen. Kies een geschikt moment en gebruik woorden waarbij je je goed voelt.

Stel voor om condooms te kopen en langs te gaan bij een arts of een gynaecoloog voor geschikte anticonceptie.

Ook is het belangrijk om te spreken over seksueel overdraagbare aandoeningen. Vaccineer je kinderen tegen HPV.

Indien je kinderen niet gevaccineerd werden is het belangrijk
om samen met je kind HPV-vaccinatie met de arts of apotheker te bespreken.

DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties :

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. Woodman C. et al. The natural history of cervical HPV infection: unresolved issues. Nat Rev Cancer. 2007;7 :11–22.

7. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). HPV-vaccinatie: http://www.bcfi.be/nl/chapters/13?matches=HPV%7CHPV4%7CHPV9&frag=11452. Last access: 02/2021.

8. Domus Medica. Cervixkankerscreening - data on file.

9. Agentschap Zorg en Gezondheid: HPV-vaccinatie ook voor jongens. https://www.zorg-en-gezondheid.be/hpv-vaccinatie-ook-voor-jongens. Last access: 02/2021.

Bienvenue sur hpvinfo.be

Français

Welkom op hpvinfo.be

Nederlands