Home » Het virus
Close Mobile Navigation

Wat is HPV?1-5


HPV treft zowel meisjes als jongens

Het humaan papillomavirus (HPV) is een familie van virussen die de huid en de slijmvliezen infecteren. In totaal bestaan er meer dan 200 HPV-types die zowel bij vrouwen als mannen kunnen voorkomen op de inwendige en uitwendige geslachtsdelen, de anusstreek, bepaalde delen van de huid en ook in de mond.

Ongeveer 12 van deze HPV-types zijn zogenaamde hoog-risico HPV-types en zijn verantwoordelijk voor voorlopers van kankers of zelfs voor kankers. Het gaat dan meestal om baarmoederhalskanker maar ook om andere vormen van kanker bij vrouwen en mannen.

In bijna 90% van de gevallen gaat een HPV-infectie onopgemerkt voorbij, maar bepaalde varianten van het HPV-virus kunnen zowel bij vrouwen als bij mannen tot ernstige en vervelende ziekten leiden.


Schatting van het gemiddeld aantal nieuwe HPV-gerelateerde kankers en genitale wratten per jaar in België.


Soms blijft het HPV-virus sluimerend achter in het lichaam zonder tekenen of symptomen te vertonen en het kan hierdoor worden overgedragen zonder het zelf te weten.


De overdracht van humaan papillomavirussen (HPV) gebeurt wereldwijd.

van de seksueel actieve bevolking krijgt ooit te maken met een HPV-infectie, waarvan de helft voorkomt in de leeftijd van 15 tot 24 jaar.


Het gaat om een onzichtbare infectie, die in de meeste gevallen onopgemerkt blijft en er bestaat geen eenvoudige manier om na te gaan of iemand besmet is met het HPV-virus.

Bij 90% van de besmette personen is het virus dankzij de natuurlijke immuniteit na 2 tot 3 jaar niet meer waarneembaar.


WAT KAN HET RISICO OP EEN HPV-INFECTIE VERHOGEN?
  • Seksuele activiteit op jonge leeftijd
  • Meerdere partners
  • Andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
HOE GERAAK JE BESMET MET HET HPV-VIRUS?
  • Seksueel contact met besmet slijmvlies (genitaal, oraal of anaal)
  • Huid op huid contact
  • Via besmette oppervlakten


DNA = Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie.

HPV = Humaan papillomavirus

SOA = Seksueel overdraagbare aandoening

Referenties:

1. Hoge gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9181.

2. Weaver BA. Epidemiology and Natural History of Genital Human Papillomavirus Infection. J Am Osteopath Assoc. 2006;106 (3 suppl 1) :S2–8.

3. Markowitz LE. et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(RR-05):1-30.

4. Hartwig S. et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017;12 :19 (Annex 1).

5. Hartwig S. et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe : potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Res. 2015;1 :90–100 (Annex 3).

6. de Sanjosé S. et al. The natural history of human papillomavirus infection. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018;47:2-13.

7. Domus Medica. Cervixkankerscreening – data on file.

8. Zorg en Gezondheid: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-hpv. Last access: 08/2022.
Deze website is bedoeld om u te informeren over het humaan papillomavirus. Raadpleeg uw arts of apotheker indien u meer informatie wenst.

© MSD Belgium BV
Vorstlaan 25
B-1170 Brussel
© Copyright 2023, all rights reserved

BE-NON-01400
Date of last revision: 05/2023